Op belangrijke momenten in hun leven richt ik mij tot de kindjes met een brief.