Ik heb nooit veel belang gehecht aan dure spullen in ons huis. Ons interieur is