Averbode is bekend omwille van de abdij en de ijskarrekes in de lekdreef. Maar het