Ik herinner me nog levendig hoe vaak ik tegen mijn man heb gezegd ‘dit doe